About Us

Déanann An Chuallacht iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn timpeall an champais i slíte nuálacha spaoiúla. Bíonn Club Cainte ar siúl gach seachtain, bíonn turasanna againn go minic agus eagraimíd imeachtaí ar champas chun an Ghaeilge a chur chun cinn.

Eagraimíd Seachtain Chultúr na hÉireann i Mí Dheireadh Fómhair agus Seachtain na Gaeilge UCC i Mí Éanair.

Má tá aon smaoineamh agat, nó ba bhreá leat a bheith páirteach linn- BÍGÍ LINN!
Seol ríomhphotst chugainn má tá aon rud le rá agat – anchuallacht@uccsocieties.ie.